Etický kodex
Naše společnost dodržuje následující etická pravidla

Respekt

respektujeme osobnost i soukromí klientů, jejich vůli, přání, jejich životní styl

Individuální přístup

zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti klientů, pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují

Svobodná vůle klientů

zachováváme vůli klientů při řešení každodenních problémů (přednost jeho názoru před názorem pracovníka), předpokládáme aktivní spolupráci klienta

Sociální začleňování

umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů klientů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností

Doprovázení

spolu s klienty hledáme optimální řešení jejich nepříznivé situace, motivujeme je k samostatnému stanovení cíle služby a plánování průběhu služby

Partnerství a komunikace

vztah mezi klientem a osobním asistentem je založen na vzájemné spolupráci