Podpora

Děkujeme všem, kteří nás podporují! Přispět libovolnou částkou můžete na náš transparentní účet č. 115-1671070207/0100 i Vy!

Město Ostrava
Městský obvod Poruba

https://poruba.ostrava.cz

Zajištění terénní péče zdravotně znevýhodněným skupinám obyvatel
v rámci projektu "Osobní asistence Péče srdcem v městském obvodě Poruba" bylo v roce 2018 financováno z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Poruba.