Jsme nezisková organizace s registrací k poskytování sociálních služeb podle zákona    č. 108/2006 Sb. Seniorům a osobám se sníženou schopností sebeobsluhy poskytujeme péči, která umožňuje ve stáří nebo v nemoci zůstat v prostředí vlastního domova. Podle přání, zvyklostí a měnících se potřeb pomáháme zajistit běžné denní činnosti a péči. Podporujeme rodiny, které o seniory a handicapované pečují.

Svěřte se do naší péče


  Osobní asistent Vám pomůže:

  • s péčí o sebe (oblékání, česání);
  • s osobní hygienou (koupání) i používáním WC;
  • při přesunech na lůžko nebo vozík;
  • s přípravou a podáním stravy;
  • s úklidem, donáškou nákupů a dalšími běžnými úkony v domácnosti;
  • s doprovodem k lékaři, na úřad nebo na procházku.

Osobní asistent si s Vámi rád popovídá, přečte knihu, zahraje hry ...

Rádi pomůžeme

Příspěvek na péči

Nabízíme pomoc s vyřízením sociální dávky "Příspěvek na péči" - známe potřebnou legislativu, orientujeme se v postupech úřadů.

Kadeřník, holič, manikúra, pedikúra

Chceme, aby se naši klienti cítili dobře a k tomu patří i péče o zevnějšek. Rádi zajistíme služby specialisty dle jejich přání a možností.